Nhà nông cần biết
Đắk Nông: Chú trọng tuyên truyên pháp luật cho hội viên nông dân
Phạm Hiếu - 07:09 17/03/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở, ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đối thoại, tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư…
Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại xã Đăk Wer, huyện Đắk R’lấp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tập trung phổ biến, giáo dục sâu rộng về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của tỉnh Đắk Nông về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh biên giới; các quy định pháp luật gắn trực tiếp với cuộc sống của hội viên nông dân, nông thôn, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới. Nội dung tuyên truyền, phổ biến được các cấp Hội chọn là Luật Dân sự; Luật Hình sự; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Đất đai sửa đổi năm 2013; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Hoà giải ở cơ sở; Luật Tiếp công dân…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh còn tăng cường phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nông dân. Đặc biệt là bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác theo dõi, tham mưu công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Đồng thời nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp Hội Nông dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã củng cố, kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên pháp luật. Đôn đốc, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp rà soát đội ngũ tuyên truyền viên, hoà giải viên pháp luật ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương. Trong giai đoạn từ năm 2012- 2022, các cấp Hội đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tổ chức hội nghị, hội thi, tuyên truyền lưu động; tập huấn văn bản pháp luật mới; phát hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến trên trang thông tin điện tử của Hội; qua các bản tin định kỳ; sổ tay hỏi - đáp pháp luật; tờ rơi, tờ gấp, pa nô áp phích; hệ thống báo, đài…

Năm 2022,  Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh mở được 42 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 2.812 cán bộ, hội viên nông dân.
Theo Hội ND Đắk Nông.

Hội cùng các cấp chính quyền tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, Hội Nông dân các cấp đã tích cực phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân của UBND cùng cấp trong việc hoà giải mâu thuẫn nội bộ nông dân; tổ chức tiếp công dân tại trụ sở cơ quan. Thông qua các buổi tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, Hội Nông dân và các ngành liên quan đã tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn, giải thích cho nông dân hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của nông dân để vận động hoà giải các tranh chấp, mẫu thuẫn phát sinh giữa nông dân với nông dân, góp phần hạn chế khiếu kiện, khiếu nại của nông dân. Đồng thời chủ động tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời phản ánh với Đảng, với chính quyền xem xét giải quyết. 

Trong những năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã hỗ trợ các cấp Hội ở địa phương xây dựng được 9 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các xã Quảng Khê, Đắk G’Long; Thuận An, Đắk Mil; Thuận Hạnh, Trường Xuân, Đắk Song; Quảng Tây, Tuy Đức, Nghĩa Tân, Đắk Rmoan…

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Nông dân không vi phạm pháp luật; Câu lạc bộ không sinh con thứ 3… Thông qua mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ được tuyên truyền về pháp luật như: Luật tiếp công dân; Luật hoà giải ở cơ sở; Luật hôn nhân và gia đình…
Theo ông Nguyễn Cầu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Đắk Nông đánh giá: “Ban chủ nhiệm câu lạc bộ này đã phát huy được vai trò là trung tâm, nòng cốt trong công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở; thường xuyên phối hợp với các tổ hoà giải làm tốt công tác hoà giải ở cơ sở, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người, tham nhũng, lãng phí, đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân”.

Tuy nhiên, ông Cầu cũng chỉ ra một số khó khăn hạn chế vướng mắc đó là việc duy trì sinh hoạt của các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” còn chưa thường xuyên do thiếu kinh phí. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, phong trào, chưa đi sâu vào những nội dung pháp luật mà hội viên, nông dân cần. Do đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở nhiều cơ sở còn thiếu, trình độ chuyên môn còn hạn chế, chưa đồng đều.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tư Pháp, Hội Nông dân huyện Đăk R’Lấp, Đảng ủy, UBND và Hội Nông dân xã Đăk Wer tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội năm 2022”. Đồng thời, ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Tại buổi ra mắt, Hội Nông dân xã đã thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm, quy chế làm việc, hoạt động của CLB và quy chế phối hợp. Theo đó, Câu lạc bộ gồm 50 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Sau lễ ra mắt, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn cho các thành viên Câu lạc bộ những nội dung cơ bản của Luật Xây dựng; Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành… nhằm giúp các thành viên trong câu lạc bộ có kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ làm tốt vai trò của mình trong việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp tại cơ sở. 
 

Tin cùng chuyên mục
Tin khác