Sự kiện:

#Nâng cao kỹ năng về kiến thức phòng chống lao

Tin tức về Nâng cao kỹ năng về kiến thức phòng chống lao

Tổ chức Y tế Thế giới báo động tình trạng tử vong do bệnh lao tăng trở lại
Theo Báo cáo về bệnh Lao toàn cầu năm 2021 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại dịch Covid-19 đã làm đảo ngược thành quả nhiều năm của toàn cầu trong quá trình phòng chống bệnh lao và lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, số ca tử vong do lao đã tăng lên.