Làng Việt
Vĩnh Phúc: Nỗ lực thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn) là một trong những tiêu chí rất quan trọng, có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các địa phương, làm nền tảng để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả tiêu chí này.