Làng Việt
Hội ND Thừa Thiên Huế chú trọng thực hiện tốt 3 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
(Tapchinongthonmoi.vn) - Xác định lộ trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) là chiến lược dài hơi, do đó Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung thực hiện tốt 3 tiêu chí đó là đổi mới, tổ chức lại mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người nông dân; quan tâm, chăm lo môi trường sống cho hội viên nông dân; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|