Làng Việt
Đừng để quả sầu riêng thành nỗi sầu chung
(Tapchinongthonmoi.vn) Lô hàng 1,4 tấn sầu riêng mới bị cơ quan kiểm dịch Nhật Bản tiêu hủy do tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Câu chuyện đáng buồn này có thể trở thành nỗi sầu chung cho tất cả các loại hoa quả khác của Việt Nam đang xuất sang thị trường khó tính này. Mối nguy lớn hơn, nó có thể phá vỡ mối liên kết giữa người nông dân và đơn vị phân phối tiêu thụ nông sản Việt Nam..
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|