Multimedia
Hành trình 15 năm vì tầm vóc Việt của chuyên gia dinh dưỡng TH
Đã gần 15 năm từ khi bắt đầu con đường sữa tươi sạch, hành trình của “chuyên gia dinh dưỡng” TH ngày càng rộng mở. Tập đoàn liên tục nghiên cứu và phát triển những sản phẩm dinh dưỡng mới, với cách làm bài bản, kết hợp khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau, tạo ra những sản phẩm chất lượng hàng đầu với năng suất cao và giá thành hợp lý, vì sức khỏe cộng đồng.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|