Multimedia
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 5 năm 2024 sang thị trường Hoa Kỳ
Trong bức tranh xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng năm 2024, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trườ̀ng xuất khẩu sản phẩm nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiế́m tỷ trọng 20,7%, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước.