Tin tức - Sự kiện
Hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí Việc làm trước ngày 31/3/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với Bộ Nội vụ giải quyết những vướng mắc, tồn tại để hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí Việc làm trước ngày 31/3/2024.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|