Tin tức - Sự kiện
Bộ trưởng Tô Lâm: “Làm một vụ việc cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực”
“Qua một số vụ án trong lĩnh vực y tế, giáo dục vừa qua, cơ quan điều tra có nhiều kiến nghị khắc phục sơ hở trong đầu tư công, đấu thầu, mua sắm thiết bị, góp phần minh bạch với mục tiêu làm một vụ việc cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|