Y tế - Sức khỏe nông dân
Xử lý nghiêm việc lợi dụng dịch đau mắt đỏ để tăng giá thuốc
Bệnh đau mắt đỏ đang gia tăng tại một số tỉnh, thành phố. Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các thuốc điều trị đau mắt đỏ và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là lợi dụng dịch bệnh để tăng giá.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|