Văn hóa nông thôn
Có hơn 10.000 lượt người tham gia Lễ hội Trò Ngô 2024
(Tapchinongthonmoi.vn) - Lễ hội Trò Ngô ở xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là lễ hội dân gian truyền thống, được tổ chức 2 năm 1 lần vào ngày mùng 10 (tháng Giêng Âm lịch), nhằm ôn lại truyền thống đánh giặc Ngô của nhân dân xã Yên Thịnh; Lễ hội Trò Ngô năm 2024 đã thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia.