Văn hóa nông thôn
Giữ gìn nét văn hóa tộc người Mông Xanh
Chỉ có hơn 50 hộ dân, sinh sống quần tụ ở một bản vùng cao của tỉnh Lào Cai, nhưng người Mông Xanh ở đây vẫn giữ được nhiều nét truyền thống đáng quý.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|