Văn hóa nông thôn
Lễ hội Háng Pỉnh đậm đà bản sắc văn hóa xứ Lạng
(Tapchinongthonmoi.vn) - Theo tiếng của dân tộc Tày, Nùng “Háng” có nghĩa là chợ, “Pỉnh” có nghĩa là bánh nướng. Đây là phiên chợ mua sắm bánh nướng nhân dịp Tết Trung thu của dân tộc Tày, Nùng ở xứ Lạng... cùng với đó Lễ hội còn có thêm nhiều hoạt động nhiều ý nghĩa khác.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|