Kinh tế nông nghiệp nông thôn
Hà Tĩnh: Gần 123 tỷ đồng nguồn chi trả phát thải nhà kính sẽ về đâu?
Năm 2023, Hà Tĩnh được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam điều phối gần 123 tỷ đồng nguồn chi trả phát thải nhà kính cho các chủ rừng. Tuy nhiên, đến nay địa phương chưa thể giải ngân, bởi những vướng mắc pháp lý. Tình thế này đặt các chủ rừng đứng trước nguy cơ không nhận được tiền nếu phải trả lại nguồn.