Kinh tế nông nghiệp nông thôn
Thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch xanh
Từ tháng 4 năm nay, thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam sẽ giới thiệu hàng loạt sản phẩm du lịch xanh, du lịch trải nghiệm. Theo đó, sẽ có nhiều hoạt động du lịch, văn hoá, thể thao đặc sắc nhằm thu hút du khách gần xa.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|