Kinh tế nông nghiệp nông thôn
Nhận định "sức khoẻ" nhóm cổ phiếu ngân hàng sau giảm lãi suất
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 5 năm 2023 về việc điều chỉnh lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 25/5. Đây là lần thứ ba Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế kể từ đầu năm 2023.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|