Kinh tế nông nghiệp nông thôn
Kỳ vọng thị trường chứng khoán ổn định trong tháng cuối năm 2023
Theo dõi diễn biến trong 3 tuần gần đây, thị trường chứng khoán (TTCK) là cứ có nhịp tăng 2 – 3 phiên thì sau đó sẽ xuất hiện 1 - 2.5 phiên nhịp giảm xen kẽ. Cuối tuần qua, chỉ số Vnindex bất ngờ giảm mạnh 8,6 điểm xuống còn 1.094 điểm vào phiên ATC chủ yếu đến từ lực bán của quỹ MSCI để cơ cấu danh mục. Theo đó, khi các yếu tố vĩ mô (tỷ giá - lạm phát - lãi suất - chiến tranh...) đã hạ nhiệt chuyển từ trạng thái “tiêu cực” sang “ổn định” dần thì TTCK sẽ có dấu hiệu tích cực hơn trong tháng cuối
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|