Kinh tế nông nghiệp nông thôn
Lễ hội cá cảnh TP. HCM 2023 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay
Ngày 27/5, tại TP. HCM, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. HCM phối hợp cùng Hội Ngành nghề Nông nghiệp TP. HCM tổ chức Lễ hội cá cảnh TP. HCM 2023 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|