Kinh tế nông nghiệp nông thôn
Đảng ủy Nhà máy Đạm Phú Mỹ sinh hoạt chuyên đề “Một đội ngũ, một mục tiêu”
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 15/7, Đảng ủy cơ sở Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một đội ngũ, một mục tiêu” và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2024.