Hoạt động Hội
Lãnh đạo Trung ương Hội NDVN dự Đại hội cấp cơ sở tại Hải Dương
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 20/3/2023, Hội Nông dân xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|