Hoạt động Hội
Bắc Kạn: Đa dạng hình thức tuyên truyền bảo vệ môi trường
(Tapchinongthonmoi.vn) Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp của các cấp Hội. Chính vì vậy, Hội ND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Thông qua đó, nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân nâng lên rõ rệt, dần thay đổi hành vi sống thân thiện với môi trường.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|