Hoạt động Hội
Hội quán Nông dân Tây Phú - nơi phát huy thế mạnh của nông dân
(Tapchinongthomoi.vn) Hội quán Nông dân xã Tây Phú là mô hình thí điểm của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, được thành lập nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, các kỹ thuật mới trong sản xuất, cập nhật thông tin về thị trường, từ đó, phát huy vai trò chủ thể của nông dân.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|