CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)
Hoạt động Hội
Nông dân Bình Phước sẽ thuận lợi khi vay và sử dụng nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 19/6/2024, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Bình Phước diễn ra Hội nghị Ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng Công thương tỉnh Bình Phước về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.