Hoạt động Hội
Hội Nông dân Cao Bằng tập huấn kiến thức cho cán bộ Hội
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong 2 ngày 4-5/12, Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lớp tập huấn cho 70 đại biểu là cán bộ Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn thuộc các huyện: Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc và Bảo Lâm về thực hiện những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc...
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|