Hoạt động Hội
Nâng cao nhận thức và hành động, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày 10.4.2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý 1/2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 424 điểm cầu.