Nông dân và hội nhập
Mỗi năm thu lãi gần nửa tỷ đồng nhờ nuôi cá đặc sản trên lòng hồ thủy điện
Từ mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, anh Đỗ Danh Tuân thu lãi gần nửa tỷ đồng mỗi năm.