Nông dân và hội nhập
Chăn nuôi bò sữa làm giàu ở Duy Tiên
(Tapchinongthonmoi.vn) - Với lợi thế nằm ven sông Hồng, sông Đáy, nhiều hội viên nông dân ở các xã như: Mộc Bắc, Trác Văn, Chuyên Ngoại, Yên Nam… của Thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đã lựa chọn chăn nuôi bò sữa để phát triển kinh tế. Sau hơn 20 năm, chăn nuôi bò sữa đã trở thành nghề làm giàu của người dân nơi đây.