Nông dân và hội nhập
Nông dân Lâm Đồng thu lợi nhuận cao từ nuôi ong dú
(Tapchinongthonmoi.vn) Mấy năm trở lại đây, nhiều nông dân ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng phát triển mô hình nuôi ong dú lấy mật đem lại hiệu quả kinh tế cao. Địa phương cũng khuyến khích các hộ dân xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô liên kết trong chăn nuôi và tiến đến xây dựng sản phẩm OCOP.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|