Kết nối cung cầu nông sản
Xây dựng chuỗi liên kết - tiêu thụ thanh long xuất khẩu
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Trần Hoàng Nhật Nam, toàn tỉnh hiện có gần 7.500 ha thanh long chuyên canh, với năng suất bình quân gần 35 tấn/ha và sản lượng trên 260.000 tấn quả/năm, chủ yếu cung ứng xuất khẩu.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|