Kết nối cung cầu nông sản
Tích cực hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái Đất năm 2024
(Tapchinongthonmoi.vn) - Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái Đất năm 2024 diễn ra trong tháng 3.2024. Đây là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự nỗ lực của mình tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 28 (COP28) để cùng với thế giới hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.