Kết nối cung cầu nông sản
Thừa Thiên Huế: Hướng nông dân vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ
(Tapchinongthonmoi.vn) Chủ trương phát triển nông nghiệp “sạch” phục vụ du lịch hay gắn nông nghiệp với phát triển du lịch được các cấp chính quyền trong tỉnh Thừa Thiên Huế quán triệt, được doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng quan tâm. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế vừa là xu hướng, vừa là giải pháp bảo đảm an toàn chất lượng nông sản cũng như an toàn thực phẩm.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|