Kết nối cung cầu nông sản
Đắk Lắk tăng cường quản lý chất lượng sầu riêng trong mùa thu hoạch
Thời điểm này, nhiều vùng trồng sầu riêng ở Đắk Lắk đã bắt đầu cho thu hoạch niên vụ 2024. Cùng với tăng cường quản lý về an ninh trật tự, nhiều địa phương trong tỉnh đang tập trung các giải pháp quản lý chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu sầu riêng của mình.