Kinh tế nông nghiệp nông thôn
Ninh Thuận và Hà Lan ký kết bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp
(Tapchinongthonmoi.vn) Tại Tòa Thị chính khu đô thị Westland, ngày 17/6, Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận và Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam (Vương quốc Hà Lan) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm phát triển và tăng cường các hoạt động hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và doanh nghiệp Hà Lan trong lĩnh vực trồng trọt hoa màu và lương thực.