Multimedia
Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong những năm qua, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm. Các mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây khác đều cho thu nhập cao hơn so với canh tác lúa trước đây.