Từ khóa

#Pháp luật

Tin tức về Pháp luật

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam của Hội Nông dân các cấp
(Tapchinongthonmoi.vn) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11/2023), ngay từ đầu năm, Hội Nông dân các cấp đã xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động cụ thể nhằm phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam.