Pháp luật về nông dân, nông thôn
Đưa kiến thức pháp luật đến với nông dân
(Tapchinongthonmoi.vn) - Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân thị xã Hương Thủy đã triển khai nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đồng thời cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, từ đó, giúp hội viên, nông dân nắm rõ pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.