Pháp luật về nông dân, nông thôn
Chuyển đổi số ngành Tư pháp: Thay đổi tư duy, nhận thức, cách thức giải quyết công việc
Ngày 20/3, Bộ Tư pháp phối hợp cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn pháp luật "Chuyển đổi số trong ngành tư pháp" tại Hà Nội.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|