Pháp luật về nông dân, nông thôn
Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền pháp luật
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong thời gian qua, đã có hơn 38.000 lượt cán bộ hội viên, nông dân được Hội Nông dân (ND) các cấp tỉnh Ninh Bình tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội... nhờ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, xã hội trên địa bàn.