Pháp luật về nông dân, nông thôn
Khu phố bình yên nhờ có nữ cán bộ tận tâm
(Tapchinongthonmoi.vn) Với tinh thần, trách nhiệm là Bí Thư chi bộ khu phố 5, phường Hà An, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), bà Nguyễn Thị Loan đã kêu gọi được bà con khu phố đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư. Dưới sự dẫn dắt của nữ Bí thư chi bộ, khu phố 5 luôn dẫn đầu trong các phong trào, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin tưởng.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|