Sự kiện:

#Tuyên truyền nông thôn mới trung ương

Tin tức về Tuyên truyền nông thôn mới trung ương

Bước chuyển nông thôn mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong nỗ lực nâng cao tiêu chí
Đến nay, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 46/47 xã đạt 19/19 tiêu chí và đã được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công nhận đạt chuẩn NTM. Ngoài ba đơn vị cấp huyện là thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, ba đơn vị cấp huyện còn lại là thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.