Sự kiện:

#Tuyên truyền nông thôn mới trung ương

Tin tức về Tuyên truyền nông thôn mới trung ương

Hiệu quả bước đầu từ triển khai mô hình "xã thông minh" tại Thái Nguyên
(Tapchinongthonmoi.vn) - Tỉnh Thái Nguyên đã xác định công tác chuyển đối số là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cũng là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội.