Sự kiện:

#Tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg

Tin tức về Tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg

Hòa giải khéo – Hoá giải mâu thuẫn từ cơ sở
Thời gian qua, các cấp Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung hướng mạnh về cơ sở, nâng cao vai trò của các cấp Hội trong việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Qua đó, tạo tinh thần đoàn kết trong hội viên nông