Từ khóa

#Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng

Tin tức về Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng

Nông dân Cao Bằng góp sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
(Tapchinongthonmoi.vn) - Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Phát huy vài trò của mình, những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp vật chất, ngày công chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.