Phong trào nông dân
Bắc Kạn: Đa dạng hình thức tuyên truyền bảo vệ môi trường
Nguyễn Mơ - 07:24 16/03/2023 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp của các cấp Hội. Chính vì vậy, Hội ND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Thông qua đó, nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân nâng lên rõ rệt, dần thay đổi hành vi sống thân thiện với môi trường.
Hội viên nông dân xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn tham gia trồng, chăm sóc cây xanh và vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Phối hợp, lồng ghép để tuyên truyền tới hội viên, nông dân 

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn và khẳng định rõ vai trò là chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; trong đó, phát huy vai trò hội viên nông dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường; trong những năm qua, Hội ND tỉnh chỉ đạo Hội các cấp triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực; thường xuyên tuyên truyền, phối hợp các ngành chức năng tổ chức lớp tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Kết luận số  379-KL/HNDTW ngày 22/1/2022 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu”; phòng chống giảm nhẹ thiên tai; tổ chức các hoạt động hưởng  ứng Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. 

Ngay từ đầu năm, Hội đưa chỉ tiêu xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn thành một trong những chỉ tiêu chính để đánh giá, xếp loại cơ sở Hội hàng năm. Từ đó, Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức cho các chi, tổ hội đăng ký các chỉ tiêu: Không có người vi phạm bảo vệ môi trường, không có hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp không an toàn…

Theo ông Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Kạn: Trong năm 2022, Hội ND các cấp ở tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với nhiều ban, ngành có liên quan để tổ chức tập huấn cho hội viên nông dân về kiến thức tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định về bảo vệ môi trường; các vấn đề môi trường hiện nay; thực hiện Tiêu chí số 17 về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới; sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm. phổ biến các kiến thức như kỹ thuật bón phân cân đối, hợp lý cho cây trồng; cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp cho cây trồng. Đồng thời hướng dẫn triển khai cho hội viên nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn; tuyên truyền các kiến thức về quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rơm rạ và phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, tác dụng của việc sử dụng phân hữu cơ cho cây trồng...

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với  Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ  môi trường và tổ chức ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm với 200 hội viên tham gia; phối hợp với Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng tổ chức được 23 lớp tuyên truyền về tác hại của việc đốt rơm rạ, phế phụ phẩm nông  nghiệp đối với đất canh tác và môi trường, hướng dẫn xử lý phế phẩm nông nghiệp  sau thu hoạch với 690 người tham gia tại huyện Na Rì, Chợ Đồn; Phối hợp với Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững (Trung ương Hội NDVN) tổ chức 02 lớp tập huấn về sử dụng thuốc BVTV, thu gom, phân loại và xử lý bao  bì thuốc BVTV cho 220 cán bộ, hội viên nông dân. Tổ chức được 8 lớp tập huấn  về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, hướng dẫn ký cam kết về sản  xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cho 30.749 cán bộ, hội viên nông  dân (đạt 109% KH). 

Có thể nói, việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phối hợp đã góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường của cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân, tạo môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp; nhất là trong phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, trồng và bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

ND xã Côn Minh (NA Ri - BK) tập huấn kiến thức về xử lý phế phẩm sau thu hoạch.

Xây dựng nhiều mô hình đem lại hiệu quả cao

Ông Lưu Văn Quảng cho biết thêm: Trong năm 2022, Hội ND các cấp của tỉnh đã tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn xây dựng và duy trì mô hình “Sạch nhà, tốt  ruộng”, xây dựng mới được 227 mô hình nâng tổng số toàn tỉnh lên 966 mô hình (đạt 111% KH). 
Với mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng” được thành lập mới ở nhiều cơ sở trên toàn tỉnh như ở thôn Bản Tết, xã Nông Hạ (huyện Chợ Mới) với 50 thành viên tham gia; xã Cường Lợi (huyện Na Rì)... Mục tiêu của việc xây dựng mô hình này là nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, môi trường sản xuất, vì môi trường nông thôn, nông nghiệp xanh - sạch - đẹp, đảm bảo sức khỏe cho người dân tại cộng đồng dân cư. Thông qua đó góp phần bảo vệ môi trường khu vực nông thôn và đóng góp tích cực vào việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên nông dân về vai trò, lợi ích của việc thực hiện sản xuất theo quy trình hữu cơ, góp phần bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị nông sản địa phương. Hội đã khảo sát, lựa chọn các loại cây bản địa, có tiềm năng, thế mạnh của địa phương, gồm: Bí thơm, Lúa Nếp Tài và Dong riềng để xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ.

Thực hiện Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam” (SRI), Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn triển khai xây dựng 4 mô hình SRI tại xã Phương Viên, xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) và xã Địa Linh, xã Yến Dương (Ba Bể), tổ chức 14 lớp tập huấn kỹ thuật canh tác lúa SRI, hội thảo đầu bờ /680 lượt người tham gia. Mô hình được đánh giá tốt, có hiệu quả, giúp người dân giảm được chi phí về giống, nước tưới và đạt năng suất cao hơn cấy thông thường từ 3-7 tạ/ha.

Riêng trong năm 2022, Hội ND tỉnh đã tổ chức truyền thông về phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường được 3 lớp với 141 người tham gia. Tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường” tại xã Phương Viên (huyện Chợ Đồn).

Có thể nói, bằng nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, sống thân thiện với môi trường, đồng thời phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới... 
 

Tin cùng chuyên mục
Tin khác