CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)
Nông thôn mới

Hoà Bình: Phấn đấu đến cuối năm 2024 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đức Vượng - 13:12 07/06/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Để hoàn thành kế hoạch có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, trong năm nay tỉnh Hoà Bình cần có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Theo Kế hoạch số 02/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Hòa Bình năm 2024, tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu bình quân tiêu chí NTM đạt 16,3 tiêu chí/xã, chuẩn hoá thêm trên 16 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

UBND tỉnh Hoà Bình chỉ đạo trong các tháng cuối năm 2024, các địa phương chú trọng thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, quan tâm thực hiện một số tiêu chí còn đạt ở mức thấp; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn; tiếp tục hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất.

Trong Kế hoạch số 74/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 ban hành năm 2023, tỉnh Hòa Bình phấn đấu đến năm 2025, trong 129 xã toàn tỉnh có 70% xã đạt chuẩn NTM; tỷ lệ xã NTM nâng cao đạt 26,4%; tỷ lệ xã đạt NTM kiểu mẫu đạt 6,2% và 50% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đặc biệt, toàn tỉnh luôn phấn đấu có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Bình quân các xã trong tỉnh đạt 17 tiêu chí/xã, chuẩn hóa từ 80 sản phẩm OCOP cấp tỉnh trở lên.

Hoà Bình phấn đấu đến năm 2024 có 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn NTM (đạt 62%); 28 xã NTM nâng cao (đạt 21,7%); một xã NTM kiểu mẫu; bình quân tiêu chí NTM toàn tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã. Như vậy, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đạt 85,7% kế hoạch Trung ương giao giai đoạn 2021 - 2025; đạt 68,8% kế hoạch của tỉnh đề ra.

Để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Hòa Bình cần 25.000 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn vốn tín dụng (ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp vay phát triển sản xuất...), ngoài ra vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp để thực hiện chương trình khoảng 673 tỷ đồng (chiếm 2,7%), ngân sách địa phương 854 tỷ đồng (chiếm 3,4%); Huy động đóng góp tự nguyện của người dân và cộng đồng dự kiến khoảng 1.063 tỷ đồng (chiếm 4,3%)...

Dự kiến, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình trong năm 2024, là 2.963,567 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho chương trình 161,706 tỷ đồng; nguồn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện 214,445 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn nông thôn của tỉnh là 527,416 tỷ đồng; vốn tín dụng 2.000 tỷ đồng; vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác 60 tỷ đồng.

Hòa Bình là tỉnh miền núi có nhiều khó khăn, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng, trở thành “cú hích” cho sự phát triển vùng nông thôn trong tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Tin khác