Nghiên cứu - Trao đổi
Cử tri Quảng Nam ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được đông đảo cử tri ủng hộ.