Nghiên cứu - Trao đổi
Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài
Luật đất đai sửa đổi vừa được thông qua như một làn gió mới mang tới cho kiều bào sự tin tưởng, niềm cảm hứng hướng về đầu tư tại quê hương, từ đó giúp các kiều bào càng gắn kết với quê hương.