Góc nhìn

Thôn Cầu Chính: “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế gắn liền với đoàn kết Lương - Giáo

Đỗ Tuấn – Quỳnh Giang - 07:12 06/07/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Mô hình "Dân vận khéo": Tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn đoàn kết Lương-Giáo, đồng thời cùng nhau sản xuất vùng hoa, cây cảnh tăng thu nhập trở thành “chìa khóa quan trọng” đưa thôn Cầu Chính, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang vươn lên.
Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc tại thôn Cầu Chính, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang

Thúc đẩy xây dựng mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh

Nằm ở phía Nam huyện Lạng Giang, thôn Cầu Chính thuộc xã miền núi Tân Dĩnh cách trung tâm huyện khoảng 6km. Tuy nằm ở vị trí gần trung tâm thành phố nhưng thôn Cầu Chính là một trong những thôn nghèo của xã. Trước những năm 2000, trồng lúa là thu nhập chính của người dân trong thôn nên còn gặp nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế, còn nhiều hộ nghèo và hộ cận nghèo. Nhìn chung, đời sống của người dân thôn Cầu Chính còn gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng đó, cán bộ thôn đã rà soát và khảo sát triển khai xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Nội dung đăng kí mô hình: Tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn đoàn kết Lương – Giáo sống tốt đời đẹp đạo, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước; cùng giúp nhau sản xuất vùng hoa cây cảnh trong thôn mang lại giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho nhân dân trong thôn.

Lê Minh Hải (áo trắng) Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm mô hình "Dân vận khéo" tại thôn Cầu Chính, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện “mô hình”, Đảng uỷ thường xuyên bám sát địa bàn, trực tiếp là đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận xã thường xuyên dự họp với chi bộ, thôn, tổ dân vận cộng đồng để chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn luôn thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.

Với một số thành tựu nhất định đã đạt được, trưởng thôn Cầu Chính phán khởi cho biết: “Đời sống vật chất của nhân dân trong thôn ngày càng cải thiện. Điển hình, trong thời gian Covid nhiều thôn xã khác gặp nhiều khó khăn nhưng thôn Cầu Chính vẫn duy trì tốt phát triển kinh tế, giúp đỡ nhiều phần quà hỗ trợ các địa phương khác. Năm 2014, thôn xây dựng được nhà văn hóa, sân bóng, nhà thờ lớn cho người dân sinh hoạt đời sống tinh thần. Đó là sự nỗ lực vươn lên của bà con trong thôn.”

Mô hình “Dân vận khéo" thôn Cầu Chính đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ

Có thể thấy mô hình “Dân vận khéo” đã có nhiều đóng góp trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Trước hết thôn Cầu Chính, xã Tân Dĩnh có Họ đạo thôn Cầu Chính, Ban Hành giáo (gồm 5 người) trong đó có: 1 chùm trưởng, 2 chùm phó, 1 quản nam và 1 quản nữ; có 137/246 hộ theo đạo với 563/987 giáo dân chiếm 57% số dân trong thôn. Năm 2023, thôn Cầu Chính có 211/240 hộ gia đình đạt Gia đình Văn hoá, chiếm 87,92%. Trong đó có 184/211 hộ gia đình đạt Gia đình Văn hóa 3 năm liên tục chiếm 87,2%. Có 25 hộ đạt danh hiệu tiêu biểu 3 năm liên tục được UBND xã khen thưởng. Đời sống của nhân dân trong thôn ngày được nâng cao, số hộ khá, giàu chiếm 43,1%, hộ trung bình chiếm 56,1%, hộ cận nghèo còn 2 hộ chiếm 0,8%, trong thôn không có hộ nghèo.

Tiếp đến, có thể thấy rõ nhân dân trong thôn đoàn kết Lương - Giáo đã tuyên truyền vận động nhân nhân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện các tiêu chí đô thị loại V, đời sống của nhân dân trong thôn ngày càng được nâng cao: tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn thôn không có công dân vi phạm pháp luật; không có truyền đạo trái pháp luật xảy ra; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng thôn ngày càng phát triển như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao chào mừng Giáng sinh của Họ Đạo thôn Cầu Chính, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Huyền (giữa) tổ trưởng tổ trồng đào thôn Cầu Chính, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang.

Từ những thành quả đạt được, chi bộ, chi ủy thôn Cầu Chính đề ra nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới: Tập trung cao thực hiện chỉ đạo của UBND xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội xã tích cực phối hợp với thôn Cầu Chính trong tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn luôn xây dựng mối đoàn kết, tham gia xây dựng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và các tiêu chí đô thị loại V; mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững; Chỉ đạo Tổ Dân vận cộng đồng thôn Cầu Chính triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện hoàn thành nội dung mục tiêu đăng ký mô hình “Dân vận khéo” cấp Tỉnh năm 2024. Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn xã, đồng thời thường xuyên đánh giá sơ kết, tổng kết kết quả đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu. Thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt quan tâm nhân dân Họ Đạo thôn Cầu Chính; Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm của đồng bào theo đạo cũng như đội ngũ chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục
Tin khác