Nghiên cứu - Trao đổi
Việt Nam đang duy trì 11 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
(Tapchinongthonmoi.vn) Ngày 4/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức "Hội thảo hoàn thiện chính sách pháp luật phát triển thương hiệu nông sản".
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII|