Từ khóa

#Cao Bằng

Tin tức về Cao Bằng

Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ở Cao Bằng
Thời gian qua từ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tỉnh Cao Bằng đã được nâng cao, kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, y tế… ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dân.