CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 99 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2024)
Sự kiện:

#Nông thôn mới Hưng Yên

Tin tức về Nông thôn mới Hưng Yên

Thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ nông dân làm giàu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
(Tapchinongthonmoi.vn) - Cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên trong những năm qua được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm đầu tư; Công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp đã góp phần tạo ra nông sản có chất lượng tốt, năng suất cao, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa. Hiệu quả từ thực hiện những chính sách do tỉnh ban hành, các hoạt động trong phong trào nông dân đã nâng cao vai trò của Hội Nông dân tỉnh trong công cuộc xây dựng nông thôn mới