Sự kiện:

#Nông thôn mới Hưng Yên

Tin tức về Nông thôn mới Hưng Yên

Huyện Ân Thi phát triển kinh tế Hợp tác xã phát huy thế mạnh các sản phẩm OCOP
(Tapchinongthonmoi.vn) - Trước đây, người dân huyện Ân Thi vốn sản xuất nông nghiệp theo kiểu cũ, chịu sự ảnh hưởng rất lớn của thời tiết, khí hậu, nhưng nhờ sự sáng tạo, cần cù trong lao động, sản xuất kinh doanh với ưu thế tuyến đường QL 38 đi qua đã tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình, các Hợp tác xã nông nghiệp phát triển. Các địa phương trong huyện nhanh chóng về đích nông thôn mới (NTM) nhờ chú trọng phát triển các mô hình Hợp tác xã theo hướng hàng hóa.