Hoạt động Hội
Đột phá cả về quy mô và hiệu quả hoạt động
(Tapchinongthonmoi.vn) - Hiện nay, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân (HTND) các cấp trong cả nước đạt gần 5.000 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã hỗ trợ hiệu quả cho hàng triệu lượt hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.